Par Coface

Mūsu vīzija

Viselastīgākais starptautiskais kredītrisku partneris nozarē

Mūsu misija ir palīdzēt uzņēmumiem visā pasaulē piepildīt to uzņēmējdarbības ambīcijas, labāk kontrolēt peļņu un paplašināt tirgus daļu, optimizējot kredīta ciklu.
Mission_LV

ŠO VĪZIJU ATBALSTA VĒRTĪBAS, KURAS MĒS VISI IEVĒROJAM

KONCENTRĒŠANĀS UZ KLIENTU

Fokus

Mēs izvirzām klientu apmierinātību savas darbības centrā ar piedāvājumiem, apkalpošanas līmeņiem un elastīgumu. Cieša saikne ar tirgu: makroekonomika, konkurentu rīcība. Stabilu un ilgstošu attiecību veidošana ar brokeriem un partneriem.

SPECIĀLAS ZINĀŠANAS

Kompetenz

Atbalstīt un papildināt uzkrāto pieredzi risku parakstīšanā, pārdošanā, sistēmu un procesu jomā, kā arī nozares zināšanas dažādos ģeogrāfiskos reģionos un sektoros. Mūsu vadošās pozīcijas un cilvēku vadības nostiprināšana.

UZDRĪKSTĒŠANĀS UN ATBILDĪBA

Mut und Verantwortung

Atbildības uzņemšanās par mūsu lēmumiem un to sekām, līdzsvara atrašana starp izaugsmi un risku, uzticēšanās, kontrole, mūsu uzņēmējdarbības jomu uzraudzība, vietējo komandu pilnvarošana, iesaistot tās stratēģijas un budžeta procesos, vēlme un uzdrīkstēšanās ieviest jauninājumus un izmēģināt jaunas idejas.

SADARBĪBA

Teamwork

Sadarbības uzlabošana starp amatiem, nodaļām un valstīm; augsts pārredzamības līmenis mūsu profesionālajās attiecībās, ikviena veiktā ieguldījuma izpratne un novērtēšana, panākumu svinēšana.

ATKLĀTĪBA

Puzzleteile

Profesionāla izturēšanās, kuras pamatā ir uzticēšanās, pārredzamība, atklātība un godīgums gan uzņēmuma ietvaros, gan ar mūsu klientiem, partneriem un citām iesaistītajām pusēm. Tas, piemēram, nozīmē, ka mēs stingri ievērojam to valstu, kurās darbojamies, likumus.

Uz augšu
  • Latvian
  • English