Par Coface

Pasaules līderis komerciālo risku novērtēšanā

Coface aizsargā uzņēmumus pret nemaksāšanas risku visā pasaulē

Četri Coface pīlāri

  • Komercrisku kompetence
  • Aizsardzība pret neapmaksātiem rēķiniem
  • Darījumu apdrošināšana visā pasaulē
  • Stabils finanšu stāvoklis
Izmantojot šos aizsardzības rīkus, Grupa veicina dažāda mēroga uzņēmumu netraucētu darbību un ilgtermiņa attīstību, vienlaikus sekmējot uzticēšanās gaisotni starp partneriem valstīs, kurās atrodas šie uzņēmumi un to klienti.
 

 

 

 

Mūsu zināšanu pamatā ir četri pīlāri:

 

1 - Komercrisku kompetence

Ar klātbūtni gandrīz 200 pasaules valstīs Coface ir pasaules līderis kredītrisku apdrošināšanas jomā un atzīts komercrisku eksperts. Katru dienu mūsu speciālisti nodrošina 37 000 uzņēmumu darījumus un saimniecisko darbību.

 

2 - Aizsardzība pret neapmaksātiem rēķiniem

80% uzņēmumu saskaras ar neapmaksātiem rēķiniem, kas ir par pamatu ceturtajai daļai maksātnespējas pieteikumu. Viens no galvenajiem Coface ekspertu uzdevumiem ir aizsargāt uzņēmumus pret neapmaksātiem rēķiniem, kas var traucēt uzņēmējdarbību un apdraudēt šo uzņēmumu tālāku pastāvēšanu.

 

3 - Darījumu nodrošināšana visā pasaulē

Kļūstot par arvien starptautiskāku organizāciju, Coface sniedz arvien ciešāku vietējo atbalstu uzņēmumiem un to attīstībai globālā mērogā. 340 Coface riska parakstītāji ik dienu pieņem 10 000 lēmumus par garantijām.

 

4 - Stabils finanšu stāvoklis

Ar AA- reitingu no Fitch un A2 no Moody's un stabilu prognozi abos gadījumos Coface Group tiecas saglabāt stabilu finanšu stāvokli, kas ir svarīgi apdrošināšanas darbībā. Šie pozitīvie novērtējumi no divām aģentūrām ir balstīti uz trim galvenajiem virzītājspēkiem: Coface konkurētspējīgo pozīciju pasaules kredītapdrošināšanas tirgū; spēcīgu Grupas maksātspēju un visaptverošu Coface risku pārvadību (kas balstās uz efektīvām procedūrām un instrumentiem). 2014.gadā pievienojies Euronext tirgum, Natixis (Francijas otras lielākās banku grupas BPCE korporatīvo banku, aktīvu pārvaldības un finanšu pakalpojumu nodaļas) ir nozīmīgs akcionārs.

Uz augšu
  • Latvian
  • English