Par Coface

Mūsu cilvēkresursi

Coface eksperti visā pasaulē atspoguļo mūsu vērtības un mūsu kompetenci kredītrisku apdrošināšanas jomā.

Pievienojoties Coface, Jūs pievienojaties starptautiskam uzņēmumam un kopā ar mums tiecaties pēc izcilības uzņēmumu saimnieciskās darbības un attīstības nodrošināšanā. Tas nozīmē arī būšanu par neatņemamu valsts ekonomikas sastāvdaļu: ar pārstāvniecībām visos pasaules reģionos Coface eksperti apgūst vietējo kultūru, lai gūtu klientu uzticību.

COFACE DARBINIEKI PA REĢIONIEM:

 
Distribution-of-Coface-employees-by-region

MŪSU PERSONĀLA POLITIKAS ČETRAS APŅEMŠANĀS

MŪSU PERSONĀLA POLITIKAS ČETRAS APŅEMŠANĀS

KONCENTRĒŠANAS UZ JAUNIEM DARBINIEKIEM

Visi jaunie Coface darbienieki pirmā gada laikā apgūst apmācības programmu. Šīs apmācības ietvaros viņi iepazīstas ar uzņēmuma kultūru, daudzajām darbības jomām un veido iekšējo kontaktu tīklu savas profesionālās darbības un labklājības pilnveidošanai.

 

TALANTA ATTĪSTĪBA

Pirmo mēnešu laikā pēc darba uzsākšanas visiem Coface darbiniekiem tiek nodrošināta piekļuve apmācības programmām pieredzējušu kolēģu, kvalificētu konsultantu un vietējo speciālistu vadībā. Šis programmas, kuru pamatā ir risku parakstīšana, padziļināta informācija un parādu piedziņa, sniedz iespēju dalībniekiem pilnveidot savas zināšanas un apgūt kredītrisku apdrošināšanas nianses.

 

KARJERAS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA

Katru gadu mēs novērtējam savu darbinieku sniegumu un prasmes visās valstīs. Tas sniedz viņiem vispilnīgāko priekšstatu par savas karjeras attīstības iespējām. Tas ļauj katram darbiniekam uzņemties lielāku atbildību organizācijā. Darbinieki, kas tiek paaugstināti amatā ar augstu atbildību, saņem personīgu atbalstu kopā ar centralizētu karjeras pārvaldību.

 

SNIEGUMA ATALGOŠANA

Coface piekopj uz sniegumu balstītu atalgojuma politiku, kas ļauj darbiniekiem saņemt savam ieguldījumam atbilstošu atalgojumu. Grupa piešķir visuzcītīgākajiem darbiniekiem papildu kompensāciju, balstoties uz viņu sniegumu un ieguldījumu uzņēmuma peļņā.

DAUDZVEIDĪBAS UN IZCILĪBAS APVIENOŠANA

BŪTISKĀKIE DATI PAR CILVĒKRESURSIEM

  • Vairāk nekā 4500 darbinieku visā pasaulē
  • 700 darbinieki Centrāleiropā reģionā
  • 70 dažādas tautības

Coface strādā 70 dažādu tautību pārstāvji. Šāda daudzveidība palīdz mums piedāvāt pielāgotus risinājumus 67 pasaules valstīs un saglabāt izcilu reputāciju.

 

Mēs apzināmies, ka darbinieku karjeras izvēles un profilu dažādība ar vietējā tirgus izpratni ir svarīga mūsu darbības jomā.

 

Mūsu cilvēkresursu politikā liela nozīme ir arī dzimumu līdztiesībai. 56% no mūsu darbiniekiem un 5 no mūsu 12 augstākā līmeņa vadītājiem ir sievietes.

Uz augšu
  • Latvian
  • English