Mūsu piedāvājums

Ierobežojiet zaudējumus

Kavēti maksājumi var negatīvi ietekmēt jūsu biznesu - ja tos nerisina pareizi. Tāpēc šī aktivitāte prasa augstu juridiskās kompetences līmeni un starptautisku tīklu, kāds ir Coface rīcībā, izmantojot pašu resursus un "Coface Partneru" tīklu.
 
COFACE UZKLAUSA JŪSU VAJADZĪBAS
Coface Central Europe parādu piedziņas speciālistiem ir plašas zināšanas par biznesa kultūru Centrālās un Austrumeiropas reģionā un padziļināta izpratne par ekonomiskajiem faktoriem, kas iespaido maksājumu veikšanu. To papildina DCON tiešsaistes parādu piedziņas datu bāze un operatīvā informācija no mūsu informācijas datu bāzes (ICON).
 
Mūsu parādu piedziņas pakalpojumi ir pieejami gan apdrošinātiem, gan neapdrošinātiem rēķiniem.
Parādu piedziņa
ASV elektroiekārtu eksportētājs cīnās ar Brazīļu debitoru dēļ neapmaksātiem rēķiniem. Nepārzinot vietējos likumus un prakses, kompānijas juristi un finanšu vadītājs nav īsti pārliecināti kā rīkoties.
 
Kompānija sazinās ar Coface, kam Brazīlijā ir ofiss jau kopš 1998.gada, un tie savukārt - ar minēto debitoru. Noskaidrojot situāciju, tiek piemērota labvēlīga vienošanās - 10 mēnešu atmaksas plāns.
 
Šī perioda beigās ASV eksportētājs tomēr nolemj turpināt sadarbību ar šo partneri. Kopš tā laika šis partneris kļuvis uzticams.

MŪSU PIEDĀVĀJUMI JŪSU VAJADZĪBĀM

Parādu piedziņa

Debitoru parādu pārvaldība

  • Latvian
  • English