Mūsu piedāvājums

Īsi par kredītrisku apdrošināšanu

Kā tas strādā?

Tas ir efektīvs finanšu risku vadības rīks, kas pasargā Jūsu uzņēmumu pret zaudējumiem, kas izriet no ar tirdzniecību saistītiem parādiem.
Kredītrisku apdrosināšana nodrošina, ka Jūsu uzņēmums netiek negatīvi ietekmēts nejaušu neveiksmju dēļ ar vienu vai vairākiem klientiem, tas arīdzen ir rīks, kas palīdz pārvaldīt Jūsu riskus.
  • Piekļuve ekspertu zināšanām un tirgus pieredzei starptautiskā līmenī no pasaulē vadošā kredītrisku apdrošināšanas līdera
  • Efektīvs, profesionāls novērtējums Jūsu klientu finansiālajai situācijai
  • Kompensācijas par zaudējumiem
  • Starptautiski parādu piedziņas pakalpojumi
Circle Credit Insurance_web_LV3

KĀ NESAMAKSĀTI RĒĶINI IETEKMĒ JŪSU APGROZĪJUMU?

25% gadījumu bankrots ir saistīts ar nesamaksātiem rēķiniem

Katru dienu Jūs piešķirat saviem partneriem noteiktus maksājumu termiņus. Šīs ikdienišķās rutīnas dēļ Jūs varat piemirst par risku, ko uzņematies.

 

Kas notiks, ja klients nepildīs savas saistības? Ja gadījumā uzņēmuma darbība tiks apturēta? Ja valdība pēkšņi aizliegs maksājumu transērus un paziņos par devalvāciju?

 

Iespējams, Jūs ar  šādām situācijām neesat līdz šim saskārušies, bet Jums ir jāzin, ka 25% no visiem bankrotiem ir tieši nesamaksātu rēķinu dēļ.

 

Cik liels nesamaksāto rēķinu īpatsvars ir Jūsu uzņēmumam? Un kādus pasākumus veicat, lai izvairītos no tiem turpmāk?

 

 

Virziet slaideri (bumbiņa uz līnijas), lai mainītu vērtības, kādas Jums nepieciešamas:
Darbības
robeža


Nesamaksātā
summa


Šī simulācija Jums parāda, kāds būtu papildu nepieciešamais apgrozījums, lai amortizētu nesamaksātos rēķinus.
Jūsu gadījumā, pie parāda 50.000,Jūsu uzņēmumam būtu jāsasniedz apgrozījums
500.000 apmērā, ja Jūsu darbības robeža ir 5%.
Uz augšu
  • Latvian
  • English