Mūsu piedāvājums

Coface Global Solutions

Daudzvalstu segums, lai aizsargātu starptautiskus uzņēmumus pret maksājumu kavējumiem jebkurā darbības valstī.

Četri iemesli izvēlēties "Global Solutions":

  • Nepārtraukts atbalsts centrālajā birojā un meitas uzņēmumos;
  • Izdevīgi pirkuma nosacījumi, pateicoties apvienotiem resursiem;
  • Visaptverošs skatījums uz klientu riskiem un optimizēta meitas uzņēmumu kontrole;
  • Piekļuve ļoti precīzām un ērti lietojamām pārvaldības lietojumprogrammām, piemēram, CGS Dashboard.
Paredzēts lieliem starptautiskiem klientiem
"Coface Global Solutions" (CGS) ir produkts, kas izstrādāts īpaši lieliem starptautiskiem klientiem.

Priekšrocības:

 

Ar šo sistēmu Jūsu pirkumi var būt rentablāki un tiek optimizēta meitas uzņēmumu kredītu pārvaldība. Rezultātā Jūs iegūstat nodrošinātu starptautiskās tirdzniecības attīstību un paaugstinātu darbības rentabilitāti. Sadarbībā ar Jūsu grupas vietējām struktūrvienībām CGS koordinē un organizē Jūsu kredītrisku apdrošināšanu globālā mērogā.

 

Ar "Coface Global Solutions" uzņēmumu rīcībā ir kredītrisku pārvaldības rīku klāsts, kā arī piekļuve:

  •  Coface starptautiskajam tīklam, kas piedāvā kredītrisku apdrošināšanas pakalpojumus tiešā veidā vai ar partneru starpniecību 98 pasaules valstīs;
  •  globālai datu bāzei ar informāciju par 68 miljoniem parādnieku un 350 specializētiem risku parakstītājiem dažādos biznesa sektoros;
  •  "CGS Dashboard" - modernai un ērti lietojamai platformai klientu risku analīzei tiešsaistē. "CGS Dashboard" sniedz starptautisku pārskatu par klientiem, riska līmeņiem vai valstīm un skaidru priekšstatu par apdrošinātajiem riskiem.

PAKALPOJUMS AR VĒRTĪBU...

PAKALPOJUMS AR VĒRTĪBU...

Holdinga uzņēmums ar galveno biroju Roterdamā nodarbojas ar starptautisku lauksaimniecības preču tirdzniecību. Tā sastāvā ietilpst 35 meitas uzņēmumi un aptuveni 100 pārdošanas biroji.

 

 Pirms astoņiem mēnešiem šis uzņēmums pārņēma tirdzniecības uzņēmumu Dienvidamerikā, kas izmanto "Coface Global Solutions" programmu. Vadības komiteja bija ļoti ieinteresēta par datiem par klientu portfeli, ko piedāvā "CGS Dashboard", un nolēma veikt globālu kredītrisku apdrošināšanas analīzi. Analīzes rezultātā tika secināts, ka, palielinot izdevumus par 18%, uzņēmums varētu nodrošināt 100% darījumu, nevis tikai 53% kā līdz šim.

 

Ieviešot "CGS Dashboard" visos meitas uzņēmumos, uzņēmums identificēja līdz šim nezināmas kumulatīvās saistības pret vairāku uzņēmuma finanšu klientu meitas uzņēmumiem, kas dažos gadījumos darbojās ar iepriekšēju nosaukumu bez tiešas saistības ar mātes uzņēmuma nosaukumu. Tika pieņemts lēmums iekļaut lielāko konsolidēto saistību analīzi nākamajā gada pārskatā, norādot atšķirību starp apdrošinātā un atlikušā riska komponentiem. Finanšu direktors bija pārliecināts, ka akcionāri, kas pievērš ciešu uzmanību darba kapitālam, novērtēs šo svarīgo informāciju.

Uz augšu
  • Latvian
  • English