Mūsu piedāvājums

Kontrolējiet savus riskus

Jūs paši zināt, cik svarīgi ir nodrošināties pret neapmaksātiem rēķiniem, kas var būtiski traucēt uzņēmējdarbībai un apdraudēt uzņēmumu.
 
COFACE UZKLAUSA JŪSU VAJADZĪBAS
Uzņēmuma darījumu apdrošināšana ir svarīgs solis ilgtermiņa stabilitātes nodrošināšanai. Pateicoties mūsu datubāzei, kas satur informāciju par vairāk nekā 65 miljoniem uzņēmumu visā pasaulē, un parādu piedziņas ekspertu tīklam 99 pasaules valstīs, Coface var sniegt Jums unikālas zināšanas par Jūsu klientiem, lai palīdzētu pieņemt pareizus un precīzus lēmumus saistībā ar visiem Jūsu darījumiem gandrīz 200 valstīs.
Kredītrisku apdrošināšana
PAKALPOJUMS AR VĒRTĪBU...
Coface apdrošina neliela Francijas uzņēmuma, kas ražo aromātisko produktu sastāvdaļas, debitoru parādus. Šis uzņēmums, kam ir izcila pieredze un lieliska reputācija, gatavojas noslēgt pirmo lielo līgumu ar lielu mājsaimniecības aromātu produktu izplatītāju.
 
Pēc padziļinātas izplatītāja situācijas analīzes Coface brīdina uzņēmumu par klienta nemaksāšanas risku. Direktors, konsultējoties ar rūpnīcas vadītāju un lielo klientu pārdošanas vadītāju, tomēr nolemj noslēgt šo darījumu, jo tas varētu paaugstināt uzņēmuma gada apgrozījumu par 5%.
 
Pēc papildu pārrunām finanšu direktors norunā tikšanos ar Coface analītiķi, kas viņam pārliecinoši izskaidro nopietnās problēmas, kas neizbēgami rastos potenciālā darījuma rezultātā. Visbeidzot uzņēmums atsakās no darījuma un iespēju to noslēgt iegūst konkurents. Izplatītājs tā arī nesamaksā konkurentam un bankrotē tikai dažas nedēļas pēc tikšanās ar Coface.

MŪSU PIEDĀVĀJUMI JŪSU VAJADZĪBĀM

TradeLiner vidējiem un lieliem uzņēmumiem

EasyLiner vidējiem un lieliem uzņēmumiem

Coface Globalliance

TopLiner

Coface Global Solutions

Īsi par kredītrisku apdrošināšanu

Kā kredītrisku apdrošināšana var Jums palīdzēt?
Kredītrisku apdrošināšana piedāvā 3 papildu pakalpojumus: profesionālu Jūsu klientu finanšu situācijas novērtēšanu, atlīdzību izmaksu un parādu piedziņu par Jums nesamaksātajiem rēķiniem.
  • Latvian
  • English