Mūsu piedāvājums

Coface Select Premium

Standartizētas kredītatskaites par 22 valstu uzņēmumiem tiešsaistes režīmā (on-line)

 Četri labi iemesli, lai izvēlētos SELECT PREMIUM

 • 24 stundu tiešsaistes piekļuve informācijai par 22 valstu uzņēmumiem
 • Vienots datu izvietojums un atskaites
 • Finanšu dati atspoguļoti vienotā Euro valūtā
 • ,,Trafic light” sistēma - lietotājam pārskatāms un ērts uzņēmuma novērtējums
Coface Select atskaitē būs iekļauta šāda informācija par uzņēmumu:
 • Uzņēmuma rekvizīti: uzņēmuma nosaukums, adrese, statuss, identifikācijas numuri
 • “Ātrais novērtējums”  - balstīts uz finanšu analīzi un norādīts ,,traffic light” sistēmā kā zaļa, dzeltena un sarkana krāsa
 • Uzņemējdarbības nozare
 • Uzņēmuma valde
 • Darbinieku skaits
 • Finanšu dati (apgrozījums, aktīvi, pamatkapitāls, peļņa/zaudējumi pēc nodokļiem, peļņa/zaudējumi no pamatdarbības
 • Valūtas maiņas kursi
 • Maksimālais kredītlimits

JŪSU IEGUVUMI

Standartised online reports for 22 countries

Coface radītais inovatīvais tiešsaistes produkts ir īpaši noderīgs un praktisks importētājiem un eksportētājiem, gan atlasot jaunus biznesa partnerus, gan novērtējot esošos klientus. Coface Select ir unikāls risinājums, kuru izmantojot jūs iegūsiet vairākas priekšrocības:
- 24 stundu tiešsaistes piekļuve informācijai par 22 valstu uzņēmumiem
- Vienots datu izvietojums un atskaites saturs

- ,,Trafic light” sistēma - lietotājam pārskatāms un ērts uzņēmuma novērtējums
- Finanšu dati atspoguļoti vienotā Euro valūtā
- Starptautiski veikts uzņēmuma novērtējums
- Atskaites cena tikai 8 Euro par biznesa partneri no Rietumeiropas un/vai Centrāleiropas. (Paketē 50 atskaites)

Uz augšu
 • Latvian
 • English