Jaunumi un publikācijas
19/02/2014
Valstu riska un ekonomikas apskati

Riska tendence attīstītajās ekonomikās 2014.gadā

Riska tendence attīstītajās ekonomikās 2014.gadā

Riska tendence attīstītajās ekonomikās 2014.gadā - labvēlīga, spriedze saglabājas lielajās jaunattīstības valstīs

Noslēdzoties pēckrīzes pielāgošanās posmam starp attīstītām un jaunattīstības valstīm, paredzams, ka 2014.gadā globālie valstu biznesa vides riska reitingi svārstīsies saskaņā ar klasisko modeli, norāda starptautiskais kredītrisku apdrošinātājs "Coface". Attīstītajās valstīs riski stabilizējas lielā mērā pateicoties ASV dinamiskajai izaugsmei (2014.gada prognoze +2,4%), ekonomikas atveseļošanās procesam eirozonā (+0,9%) un stabilajam pieaugumam Japānā (+1,4%). Jaunattīstības valstīs pieauguma temps palielināsies tikai nedaudz (+4,7%) un saglabāsies zem 2000.-2011.gadu vidējā līmeņa.

Attīstīto ekonomiku atveseļošanās process nav vienveidīgs visās valstīs. Situācija ASV biznesa sektorā  ir ievērojami uzlabojusies (A2 ar pozitīvu attīstības tendenci „positive watch” kopš 2013.gada oktobra). T.s. korporatīvā Amerika ir spēcīga līkne ekonomikā ar vairākām priekšrocībām: augsta pašfinansēšanās, rentabilitāte, zems parādu līmenis un pozitīva investīciju aktivitāte. Šo pozitīvo tendenci veicina skaidra budžeta un monetārā politika un mājsaimniecību patēriņa pieaugums.

Eiropā „Coface” norāda biznesa vides riska reitingu uzlabošanos - Vācijā un Austrijā (+1,7% pieauguma prognoze abām valstīm 2014.gadā), A2 novērtējumam pievienojot pozitīvu attīstības tendenci. Kompāniju bankroti samazinājušies un tie vairs nav tik dārgi (pērn -9.1% skaita ziņā un -6.3% izmaksu ziņā).

Starp Eiropas valstīm, kurām ir izdevies reformēties un samazināt izmaksas, izceļas Īrija: 2014.gadā tiek prognozēts 1,7% pieaugums ar kāpumu eksportā (pateicoties ASV un Lielbritānijas izaugsmei), mazumtirdzniecībā un, palielinoties uzņēmējdarbībai. „Coface” paaugstinājis Īrijas biznesa vides riska reitingu uz A3, kas ir tādā pašā līmenī kā Francijā un Apvienotajā Karalistē.

Pārējo eirozonu valstu diagnoze ir komplicētāka. Francijā dēļ tā, ka nav izdevies panākt būtisku izmaksu samazināšanu, kompānijas joprojām ir viegli ievainojamas pret iekšējā pieprasījuma svārstībām (+0.6% izaugsmes prognoze 2014.gadā). Dienvideiropā vājais iekšzemes pieprasījums, mazu kompāniju dominēšana uzņēmējdarbībā kombinācijā ar inovāciju trūkumu, neļauj uzlaboties kredītriska novērtējumam. Pie tam šajās valstīs novērojams augsts korporatīvo parādu līmenis, piemēram, Spānijā.

Latvijas novērtējums saglabājies nemainīgs - tāpat kā 2012. un 2013.gados „Coface” Latvijas biznesa vides riska novērtējumu saglabājis B līmenī.

„Coface” biznesa vides novērtējums izriet no vairākiem faktoriem: valsts politiskā, ekonomiskā un finansiālā stāvokļa, uzņēmumu maksātspējas, biznesa vides attīstības. Novērtējumam ir septiņi līmeņi: A1, A2, A3, A4, B, C un D.

VALSTS RISKA NOVĒRTĒJUMA IZMAIŅAS
VALSTS IEPRIEKŠĒJAIS NOVĒRTĒJUMS JAUNAIS NOVĒRTĒJUMS (2014.GADA JANVĀRIS)
ASV A2 A2
VĀCIJA A2 A2
AUSTRIJA A2 A2
ĪRIJA A4 A3
LATVIJA B B
Lejupielādēt šo ziņojumu presei : Riska tendence attīstītajās ekonomikās 2014.gadā (39,40 kB)

Kontakti


Marketing & Sales department

Berzaunes 11a
LV-1039 Riga
LATVIA
Tel: +371 67323460
mail: office-latvia@coface.com

Uz augšu
  • Latvian
  • English