Jaunumi un publikācijas
01/12/2013
Valstu riska un ekonomikas apskati

Elektronikas ražotājiem augsts potenciāls

Elektronikas ražotājiem augsts potenciāls

Ar augstu eksporta potenciālu

 

Sandra Smiltniece,

Coface Latvijapārdošanas un mārketinga direktore, speciāliDienas Biznesam

 

Elektronikas nozare 21. gadsimtā ir kļuvusi par vienu no ražošanas līdernozarēm visā pasaulē, tai piemīt augsta zināšanu un kapitāla ietilpība. Pasaulē ik dienu pieaug elektronikas produktu patēriņa tirgus. Arī Latvijā nozarei ir gara vēsture ar mainīgiem rezultātiem, un potenciāls šajā nozarē saglabājas vēl aizvien. Daudz kas atkarīgs no paša uzņēmuma parakstīto līguma skaita un spējas piesaistīt jaunus klientus, noturēt esošos un palielināt ražošanas kapacitāti. Par jomas interesantumu liecina arī 2012. gada investīciju dati – elektronikas nozarē ir piesaistīti 30% no ārvalstu tiešajām investīcijām (Ekonomikas ministrijas dati). Elektronikas nozari būtiski pārstāv ārzemju kapitāls. Vissmagāko krīzi nozare pārdzīvoja 2009. gadā, kad neviens vairs neko nevarēja pārdot, jo pirktspēja samazinājās, un attiecīgi nebija arī pieprasījuma. Kopš tā laika jau pagājuši vairāki gadi, pieprasījums aug, un tas ļauj nozarei attīstīties arvien straujākiem soļiem.

Latvijā elektronikas nozare 2012.gadu kopumā pavadījusi pārsvarā bez lielām svārstībām. No topā redzamajiem uzņēmumiem puse pērn ir strādājuši ar apgrozījuma pieaugumu, tomēr tādi apgrozījuma pieaugumi kā bija 2010./2011. gadā pērn nav bijuši vērojami un, vērtējot uzņēmumu operatīvo 2013. gada darbību, maz ticams, ka tādi būs arī šogad. Uzņēmumiem ir pieaudzis pasūtījumu apjoms, un lauvas tiesa nāk tieši no ārzemju partneriem. Vērtējot uzņēmumu finanses, jāsecina, ka rentabilitātes rādītāji ir labi, likviditātes rādītāji arīdzan, tomēr peļņas rādītāji nav pārāk spīdoši. Ir piepildījušās prognozes par nozares veiksmīgu darbību 2012. gadā, un pēc 2013. gada operatīvajiem rezultātiem var spriest, ka arī šis gads ir iesācies labi. Lielākoties uzņēmumiem ir pieaudzis apgrozījums, pasūtījumu apjoms, kā arī nedaudz, bet ir vērojams darbinieku skaita pieaugums. Turpinot uzlaboties situācijai ārējos tirgos, attiecīgi turpina palielināties arī nozares saražotās produkcijas eksporta īpatsvars, jo tikai tā uzņēmums var panākt attīstību un iziet ārpus jau piepildītā lokālā tirgus.

No 15 topa  uzņēmumiem peļņu virs viena miljona uzrāda tikai trīs –Mikrotīkls,Lexel Fabrika,Z –light. Šie trīs uzņēmumi kopā veido vairāk nekā 50 % no topā esošo uzņēmumu kopējā apgrozījuma, bet vēl interesantāk ir tas, ka viena pašaMikrotīklapeļņa ir pat lielāka nekā visu pārējo uzņēmumu kopā skaitītie rezultāti.Mikrotīklstopa 1. vietā atrodas jau vairākus gadus, un jāuzteic uzņēmuma fantastiskie rādītāji - gan apgrozījuma, gan peļņas ziņā -, tāpat arī ROS rādītājs ir viens no augstākajiem nozarē. Visticamāk ka arī nākošajā gadā neviens no uzņēmumiem neaizšausMikrotīklamgarām, jo atrāviens no sekotājiem ir diezgan iespaidīgs. Uzņēmuma kredītreitings ir 9, un pieejamais kredītlimits darījumiem ar pēcapmaksu 0,9 milj. eiro.

Topa 2. vietā tāpat kā pagājušajā gadā atrodas somu īpašumā esošais SIALexel Fabrika.Uzņēmums 2012. gadā ir strādājis sekmīgi – apgrozījums ir pieaudzis par 54%, un peļņa - par 130 %, salīdzinot ar 2011. gadu, tomēr ir vērojams apgrozāmo līdzekļu trūkums, kas savukārt palielina uzņēmuma riska pakāpi, un pašlaik kredītreitings tam ir noteikts 6 – tiesa, tas vēl aizvien ir zems risks. Viens no uzņēmuma uzrāviena iemesliem irSchneider Electricgrupas ražošanas pārcelšana no izmaksu ziņā dārgākām valstīm uz pievilcīgāko Latviju, otrs – jaunu produktu ieviešana ražošanā un pārdošanas apjomu palielināšana.

Topa 4.vietā atrodas ilggadējais tā dalībnieksSAF Tehnika, kurš ir viens no redzamākajiem un plašākai sabiedrībai zināmākais uzņēmums, varētu pat teikt, ka eksotisko tirgu celmlauzis. Iepriekšējā gadā uzņēmumam nav  izdevies pieaudzēt apgrozījumu, arī peļņas rādītājs ir zemāks.SAF tehnikaveic lielus ieguldījumus jaunu tirgu apguvē, arī atklātā noliktava Denverā (ASV) noteikti nākotnē nesīs uzņēmumam labus panākumus.

Noteikt jāizceļ uzņēmumsZ-light, kas atrodas topa 6. vietā. Kopš 2008. gada uzņēmums ir uzrādījis tikai augošus rezultātus, arī noteiktais kredītreitings ir augsts - 9. Tomēr šeit jau vairāku gadu garumā vērojamas dažas īpatnības – pārāk augsts likviditātes rādītājs, kas norāda uz neracionālu uzņēmuma līdzekļu izmantošanu un apgrozāmo līdzekļu neefektīva pielietojumu. Pamainot uzņēmuma stratēģiju uz mazāk piesardzīgu, tas noteikti nākotnē atmaksātos. 

Axon Cable– ilggadējs topa dalībnieks, atrodas 3. vietā. Raugoties uz peļņas rādītājiem, uzņēmums uzrādījis ievērojamu augšupeju - pēdējo gadu laikā pieckāršojot peļņu.

Aizvadītajā gadā uzņēmums nopelnīja 319,3 tūkst. Ls, savukārt 2009. gadā strādāja ar 68,8 tūkst. Ls peļņu. Piešķirtais kredītreitings ir 7, un kredītlimits – 0,7 milj. eiro. Uzņēmuma rentabilitātes rādītājs nav pārāk augsts, arī stingrās likviditātes rādītājs norāda uz pārāk lielu ieguldījumu tieši krājumos. Uzņēmumam pietiktu efektivizēt apgrozāmo līdzekļu izmantojamību , lai palielinātu tā  ienesīgumu.

Elektronikas nozare nākotnē noteikti var raudzīties ar gaišu skatu. Pēdējos gados arvien vairāk palielinās augsto tehnoloģiju īpatsvars Latvijas eksportā. Latvija ir un būs pievilcīga ārzemju partneriem ne tikai ar dažādiem risinājumiem, bet arī kvalitatīviem cilvēkresursiem.  Viena no tendencēm ir uzņēmumiem atvērt savas filiāles citās valstīs un realizēt sava biznesa potenciālu tur, otra – uzņēmumi arvien vairāk specializējas, lai attīstītu konkurētspēju un paaugstinātu produktu pievienoto vērtību. Ņemot vērā, ka lielākoties nozares uzņēmumi jau strādā eksportam, nebūs jācīnās ar izaicinājumiem eiro ieviešanā, kas jau vismaz tirdzniecībā ar partneriem ir noregulēts.

Lejupielādēt šo ziņojumu presei : Elektronikas ražotājiem augsts potenciāls (71,25 kB)

Kontakti


Marketing & Sales department

Berzaunes 11a
LV-1039 Riga
LATVIA
Tel: +371 67323460
mail: office-latvia@coface.com

Uz augšu
  • Latvian
  • English