Jaunumi un publikācijas
15/05/2015
Valstu riska un ekonomikas apskati

Coface nosaucis piecas valstis, kuras neskars nākotnes stagnācijas riski

Coface nosaucis piecas valstis, kuras neskars nākotnes stagnācijas riski

Vācija, Šveice, Dienvidkoreja, Beļģija un Nīderlande - piecas pasaules valstis, kuru pašreizējie ‘ekonomikas attīstības scenāriji’ ļaus tām izvairīties no stagnācijas riskiem nākamajā desmitgadē, secinājis kredītrisku apdrošinātājs „Coface”, izpētot 23 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstu ekonomisko attīstību.

Vērtējot valstu ekonomikas izaugsmi, „Coface” finanšu analītiķi ņēmuši vērā piecus kritērijus – demogrāfijas un ienākumu nevienlīdzības rādītājus, inovāciju līmeni, publiskā un privātā parāda apjomu un valstu eksporta rādītājus.

Viena no TOP5 valstīm ir Vācija, kurā izdevumi zinātnei un attīstībai ir augstāki nekā vidēji OECD valstīs un tos pamatā veido privātuzņēmēju ieguldījumi, kā arī valsts politika uzņēmējdarbības atbalstam ir motivējoša mazo uzņēmumu attīstībai. Savukārt Dienvidkoreja ir pasaules līderis augstas kvalitātes elektronikas ražošanā un inovāciju kapacitāte valstī ir augstā līmenī. Tāpat Dienvidkorejā ir kvalitatīva izglītības sistēma un lieli valsts ieguldījumi pētniecībā, kas sekmējis iesniegto patentu skaitu. Arī Šveicē viena no galvenajām valsts prioritātēm ir inovācijas, un valstij ir stabilas pozīcijas šajā ziņā biotehnoloģijās. Savukārt finansēšanas sistēma ļauj mazajiem un vidējiem uzņēmumiem saņemt aizņēmumus bankā, līdz ar to pētniecības resursi un finansējums attīstībai tiek iegūts pamatā no privātajiem līdzekļiem.

Savukārt Beļģija ir viena no valstīm, kurā ir viszemākais iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības rādītājs starp OECD valstīm. Beļģijai ir arī viens no augstākajiem tautsaimniecības atvērtības līmeņiem (openness rate) – 82% no IKP. Savukārt dinamiskā arējā tirdzniecība ļauj valstij saglabāt augstu konkurētspēju. Nīderlandes kopējie valsts ekonomiskās attīstības rādītāji ir labi sabalansēti un salīdzinoši pozitīvi. Lai gan valsts kopējais parāds ir samērā augsts (350% no IKP), publiskais parāds ir 78%, kas dod iespēju valdībai atbalstīt privāto sektoru plānotiem attīstības pasākumiem. Tāpat liela priekšrocība Nīderlandei ir ostu aktivitāte, turklāt osta Roterdamā ir lielākā Eiropā. Nīderlandei ir viens no OECD valstu augstākajiem tautsaimniecības atvērtības rādītājiem – 83% no IKP.

 

Arnis Blūmfelds

Coface Latvija izpilddirektors

Lejupielādēt šo ziņojumu presei : Coface nosaucis piecas valstis, kuras neskars nākotnes stagnācijas r... (42,67 kB)

Kontakti


Marketing & Sales department

Berzaunes 11a
LV-1039 Riga
LATVIA
Tel: +371 67323460
mail: office-latvia@coface.com

Uz augšu
  • Latvian
  • English